POKER

Počet hráčov: najčastejšie 4, ale aj viac (až 8)

Karty: Whistové, pokerové - 52 listov, hodnoty : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A. Poradie farieb od najnižšej po najvyššiu, kríže, kára, srdcia, piky.

Cieľ hry:
Vybudovať jednu z kartových kombinácii, ktoré rozhodujú o zisku a strate. V pokri však nerozhoduje len kvalita listov, do hry môžeme zabudovať aj zbrane psychologického boja. Môžeme predstierať vysokú hodnotu svojho listu, miasť protivníkov predstieranou sebaistotou, blafovať.

Kategórie kombinácii:
V hre sa jedná celkom až o 12 kategórii, ktorých hodnota rastie v poradí od najnižších k najvyšším. Bežne sa používa len osem !! (1., 3., 5., 8., 9., 10., 11., 12.).

1. Jeden pár (angl. one pair) - vytvoríme ho dvoma kartami rovnakej hodnoty. (Ďalšie tri listy sa nehodnotia.) Napríklad:

p1

2. Flush zo štyroch kariet - dosiahneme ho ak máme na ruke štyri karty jednej farby bez ohľadu na ich hodnotu. Napríklad:

p2

3. Dva páry (two pairs) - v tomto prípade ide o vytvorenie dvoch párov kariet:

p3

4. Figúry (blaze) - všetkých päť listov, ktoré držíme v ruke musia reprezentovať kartové figúry bez ohľadu na príslušnosť k tej či onej farbe. V každom prípade tu musí byť zastúpený Julek, Dáma a Kráľ, či už patri ku ktorejkoľvek farbe. Napríklad:

p4

5. Trojice - tu musíme vytvoriť trojicu kariet z listov rovnakej hodnoty, napríklad tri deviatky, tri Dámy, tri trojky atd. Napríklad:

p5

6. Rohová sekvencia - z listov ľubovoľných farieb vytvoríme neprerušovaný sled s esom uprostred. Eso tak v tejto sekvencii predstavuje súčasne najnižšiu a najvyššiu hodnotu: Napríklad:

p6

7. Sekvencia v skokoch (skip straight) - hráč vytvorí z kariet ľubovoľnej farby sled, v ktorom je vždycky jedna hodnota preskočená. Napríklad:

p7

8. Prostá sekvencia (straight) - z kariet ľubovoľnej farby. Vytvoríme neprerušovaný sled jednotlivých hodnôt. Môže to byť napríklad:

p8

9. Flush - nazýva sa tak päť rôznych kariet jednej farby bez ohľadu na poradie, napríklad v farbe srdcovej :

p9

10. Full hand, alebo Full house - v preklade "plná ruka", alebo "plný dom". Ide v podstate o kombináciu vytvorenú z jednej dvojice a jednej trojice. Napríklad:

p10

11. Štvorice - túto kategóriu dosiahne hráč pokra vtedy, ak v ruke zhromaždí všetky štyri listy jednej hodnoty - 4 deviatky, 4 trojky a pod. :

p11

12. Čistá sekvencia (straight flush) - nejde tu o nič iného ako o zostavu, v ktorej nasledujú jednotlivé listy jednej a tej istej farby v neprerušovanom slede. Môže to byť napríklad toto poradie hodnôt:

p12

Ak sa podarí túto sekvenciu ukončiť esom vzniká kráľovská sekvencia (royal flush)

Priebeh hry:
Rozdáva sa po päť kariet. Zbytok sa odloží ako talón na stôl. Každý zo zúčastnených hráčov preštuduje svoje karty a rozhodne sa, či bude hrať, alebo nie. Najskôr sa hlási k hre predák, teda partner sediaci po ľavici rozdávajúceho. Po ňom prichádzajú na rad ostatní. Neúčasť v hre sa hlási slovom pas. Hráč, ktorý sa vzdáva hry, odloží karty. Zostavajúci hrací ochotní podstúpiť riziko hry vložia do banku základní vklad v dohodnutej výške. Potom je možné hodnotné karty, nevhodný list vymeniť. Pravidlo hovorí, že je možné zakúpiť až tri karty z talónu, pričom za každú z nich je nutné znova zaplatiť dohodnutý vklad (toto sa niekedy nedodržuje)

Ponuka:
Potom dochádza k najdramatickejšej fáze hry - k ponuke. Tu spočíva jadro všetkého napätia, ktoré poker kartovému hráčovi prináša. Predák oznámi, že pokuje. Pritom vloží do hry dohodnutý vklad. Má však i plné právo vzdať sa hry a ohlási pas, právo prvej ponuky prechádza v tomto prípade na ďalšieho hráča. Ďalší účastníci potom ponuku buď držia, alebo pasuju. V prípade, že hru vzdajú, vzdávajú sa zároveň i peňazí, ktoré do tejto chvíle vložili do hry. Ak ponuku držia, vkladajú do banku ďalší vklad. Ak sa však niekto rozhodne ponuku zvýšiť, povie zvyšujem a dá do banku najmenej dvojnásobok predchádzajúceho vkladu. Tím súčasne zvyšuje aj základný vklad - dokonca i pre tých hráčov, ktorí chcú zvýšenú ponuku naďalej len držať. Tak sa každým ďalším zvýšením zdvojnásobuje vklad pre všetkých hráčov. A teda de facto začína celé tajomstvo hazardu, ktorému hovoríme poker. I hráč s veľmi zlou kartou, tj. s veľmi nízkou kategóriou svojej kombinácie, môže totiž riskantne zvyšovať svoje vklady, predstierať istotu a zastrašovať partnerov s ďaleko silnejšími kartami. Momentálna nervová indispozícia spôsobí, že túto šarvátku nevydrží ani protivník so silnou kartou a vzdá sa hry. To je už obyčajne bank taký vysoký, že už žiadny hráč nezvyšuje, ba dokonca si nikto netrúfa ani držať ponuku. Vyhráva hráč, ktorý zostal ako poslední v hre. Aj keď nedosiahne najväčšiu kombináciu inkasuje nazbieraný bank hráč, ktorý pred kapituláciou svojich partnerov posledný zvýšil ponuku i vklad.

Hodnotenie:
Často sa stáva, že viac hráčov ohlási, že držia ponuku, avšak nikto sa už neodváži zvýšiť vklad. Potom sú hráči nútení otočiť svoje karty a porovnať hodnotu vytvorenej kombinácie. Víťazom inkasujúcim všetky peniaze je ten, kto obsadil najvyššiu z 12 kategórii. Ak sa stane, že dvaja hráči držia karty rovnakej kategórie, rozhoduje o víťazstve najvyššia karta vytvorenej kombinácie. A ak je táto karta rovnakej hodnoty, stáva sa posledným arbitrom nadradenosť farieb o ktorej som už hovoril. Krížová je najnižšia, piková najvyššia farba. Pri rovnosti hodnôt jedného, alebo dvoch párov (teda v 1. a 3. kategórii) rozhoduje o víťazstve list ležiaci mimo tejto spárovanej kombinácie. V prípade, že sa nám podarilo zostaviť len jeden pár, rozhodne o našom eventuálnom víťazstve najvyššia z troch nadbytočných kariet.