MOJE TETA - TVOJE TETA
(NAŠI - VAŠI)

Počet hráčov: ľubovoľný

Karty: 32 listov

Hracia schéma:
Na stôl alebo na hárok papiera sa nakreslia štyri čiary a nad nich i pod nich sa napíšu, alebo nalepia nasledujúce symboly:

Moje teta - Tvoje teta

Ciel hry:
Rozhoduje súhlas ťaženej karty s hodnotou na schéme, ktorú sme si práve nakreslili. Farba sa nehodnotí.

Bankár a bank:
Bankár vstupuje do hry ako držiteľ banku, z ktorého sa vyplácajú výhry. Zjednáva tiež so zúčastnenými hráčmi dolný a horný limit sázok. Keby neboli sazky limitované, mohol by sa vsadiť obnos ľubovoľný.

Priebeh hry:
Účastníci hry vsádzajú na jednotlivé symboly našej schémy. Bankár medzitým mieša a dá preložiť. Potom odloží dve najvyššie ležiace karty z balíčku. Najprv položí jednu kartu vľavo a povie "moje teta" (alebo "naši"), ďalšiu kartu so slovami "tvoje teta" ("vaši") položí napravo.

Hodnotenie:
Hodnota karty, u ktorej boli prednesené slova "moje teta", rozhoduje nielen o tom, že inkasuje bankár, ale udáva aj z ktorej časti hernej schémy sťahuje svoj profit. Naopak karta ležiaca na pozícii "tvoje teta" určuje, ktorú sazku musí bankár preplatiť.

Hra:
Moje teta - ľubovoľné eso - bankár inkasuje čiastku, ktorá bola v schéme položená na eso. Tvoje teta - ľubovoľná sedma - bankár platí, vyrovnáva sazku, ktorá bola položená v schéme hry na sedmu.
Zvláštnou kapitolou je "plié", ak majú obidva ťahané karty tj. "moje" i "tvoje teta", rovnakú hodnotu (napr. dve dámy), postupuje sa podľa pravidiel, ktoré sa musia dohodnúť vopred. Buď inkasuje bankár vklad položený na dámu, a nemusí nikomu z hráčov nič vyplácať, alebo môže mať prípadne aj právo stiahnuť všetky vklady či polovicu všetkých vkladov. (Na pravidlách je potrebné dohodnúť sa na začiatku). Po začatí hry - až na peniaze, ktoré stiahol bankár - môžu jednotliví hráči zasa volne disponovať peniazmi, ktoré vsadili do hry a ktoré zostali nedotknuté na schéme.
Najspodnejšia karta talónu (tj. balíčka, ktorý v ruke drží bankár) - a tú musí bankár na požiadanie protihráčov ukázať - do hry nevstupuje.Online herne:
Riscopri le regole del poker all'italiana, impara le regole del poker omaha e gioca a poker online gratis grazie a italiadazzardo.com!