BACCARAT
Počet hráčov: 3

Karty:
Whistové - jeden, alebo dva balíčky kariet po 52 listoch (podľa dohody)

Hodnoty:
A =1, číselné hodnoty od 2 do 10 zostavajú, J=0, Q=0, K=0

Cieľ hry:
O víťazstve rozhoduje súčet dosiahnutých bodov. Najvyššou dosiahnuteľnou hranicou je deväť bodov.

Bankár a bank:
V držaní banku sa hráči pravidelne striedajú po troch ukončených kolách. Výšku vkladu do banku, ako i najnižšie a najvyššie hranice sazky sa dohodne dopredu. Dopredu sa zjednávajú aj podmienky hry o celý bank.

Priebeh hry:
Bankár zamieša karty a dáva preložiť. Hráči dajú do hry pred seba na stôl vklad. Keď je vsadené, bankár naznačí rukou, že vklady "stoja". Potom už žiadny, z účastníkov hry nesmie pridávať sazky. Bankár, držiteľ balíčku kariet, rozdáva o jednej zakrytej karte najskôr protihráčom, potom sebe. Druhé rozdanie, opäť po jednej karte, prebehne v tom istom poradí. Každý z troch účastníkov si v tomto okamžiku preštuduje svoje karty a spočíta dosiahnuté hodnoty. Napríklad z popudu tretieho hráča bola hra ukončená a došlo k otočeniu kariet na stôl:

baccarat

Hodnotenie:
V našom prípade ma prvý hráč 0 + 5 = 5 bodov, druhý hráč 2 + 6 = 8 bodov, tretí hráč 19 - 10 = 9 bodov. Pretože ako vieme, najvyššia dosiahnuteľná hranica je 9 bodov, vyhráva tretí hráč práve s 9 bodmi. Z uvedeného príkladu je zrejmý postup. Ideálneho výsledku je možné dosiahnuť napríklad súčtom štyrky a päťky, šestky a trojky, deviatky a ktorejkoľvek figúry, ktorá sa svojou hodnotou rovná nule.
V prípade, že niektorý z hráčov prekročí hranicu deviatich bodov, čo sa stáva dosť často, musí odpočítať plnú desiatku. Napríklad ak súčtom deviatky a päťky dosiahneme štrnásť bodov škrtáme desať a konečný výsledok sa rovná štyrom. Tak sa obaja hráči i bankár môžu bleskovo dostať vyslovene k hranici nuly - môže to byť napríklad v prípade, že jedna z dvoch kariet predstavuje šestku a druhá štyrku. Spolu teda desať a pri odpočítaní desať bodov sme na nule. Pri poklesu na nulu dochádza k vzdaniu hry bez následkov. Musí sa však ohlásiť bac, alebo baccarat. Všetci traja hráči zložia svoje karty a bankár znovu rozdáva. Ak však bac nieje hlásený, smú si obaja hráči i bankár vylepšiť svoju šancu priberaním ďalšej karty ( avšak nikto nesmie vziať viac než jeden list).
Ak sa niektorému z troch partnerov podarí už po rozdaniu prvých dvoch listov dosiahnuť deväť, alebo aspoň osem bodov, urobí najlepšie ak svoje karty okamžite odkryje. Potom ani partnerom nezostáva nič iné ako odkryť dosiahnuté hodnoty. Zmysel rýchleho otočenia kariet je logický : je možné takto zabrániť, aby si ktokoľvek prikúpením tretieho listu dodatočne nevylepšil svoju nádej na víťazstvo.
Pribranie tretej karty je v každom prípade riskantní kúsok, môžeme totiž svoju šancu ešte zhoršiť. Býva nepísaným pravidlom, že k zvýšeniu počtu kariet siahame len vtedy, ak držíme v ruke menej ako päť bodov. Je však prirodzené, že na výhru má právo ten z účastníkov, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov. Bankár môže pri dobrej karte získať vklady oboch protivníkov - má teda šancu na dvojnásobnú výhru. V prípade, že ho obaja protivníci kvalitou svojich kariet prekonajú, môže tiež dvojnásobok platiť - platí totiž obom hráčom.

Ak sa stane, že bankár a niektorý z protivníkov dosiahne rovnaký počet bodov, rozhodne o víťazstve počet kariet. Ten, kto získal maximálnu bodovú hodnotu dvoma kartami, vyhráva nad protivníkom, ktorý musel pribrať ešte tretí kartový list. Zhoduje sa počet kariet, víťazí podľa niektorých pravidiel bankár, podľa iných sa hra prehlási za nerozhodnú a vklady zostávajú stáť.

Počet účastníkov hry nieje vždycky obmedzený len na túto trojicu - niekedy priberajú obaja bankárovi partneri do hry ešte ďalších účastníkov, ktorí sa hazardu zúčastňujú len svojím kapitálom. Odborné výrazy potom odstupňovali hru, baccarat takto:

1. Banco solo - predstavuje hru, ktorej sa nezúčastňuje nikto iný ako hráči a bankár.
2. Banco - je hra s jedným tichým spoločníkom, ktorý sa podieľa na výhrách a stratách.
3. Banco so stolom - je potom hra, do ktorej vkladajú hráči jednu polovicu vkladov finanční spoluúčastníci potom druhu polku.
4. Kategória - je založená na princípu, že jeden hráč zastupuje proti bankárovi všetkých účastníkov, ktorí prevzali finančný podiel na hre.Online herne:
Welcome to Internet casino gratuit portal with amazing machines a sous or black jack gratuit.